Ukončenie odberu

Ak sa rozhodnete prestať odoberať plyn od nás (a pripravíte sa tým o značnú úsporu),
použite na to, prosím, Žiadosť o ukončenie zmluvy. Vy, ako odberateľ, ste povinný oznámiť písomne ukončenie odberu na odbernom mieste, ktoré je potrebné predložiť 10 dní pred požadovaným termínom ukončenia.

 • Na ukončenie odberu na odbernom mieste požiadate o odpojenie vyplnením dole uvedeného formulára, na základe čoho s vami ukončíme zmluvu. Na uvedenú adresu vám zašleme poštou vyúčtovaciu faktúru. Po vysporiadaní všetkých vašich pohľadávok bude zmluva ukončená a odberné miesto bude odpojené.

  Vyplnený formulár môžete zaslať na korešpondenčnú adresu: 
  Energie2, a.s.
  Pod Kalváriou 18
  955 01  Topoľčany
  alebo elektronicky na info@energie2.sk