Wszystko o płatnościach


Harmonogram płatności

Po pozytywnie zakończonym procesie zmiany sprzedawcy gazu, wystawiamy harmonogram płatności.


Formy płatności

Płatności należy dokonywać na podane w przesłanych blankietach konto firmy ENERGIE2.
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny.

  • Przekaz pocztowy

  • Przelew bankowy

  • Przelew z konta internetowego


Faktura rozliczeniowa

Rozliczenie następuje zgodnie z taryfą.

  • Wystawiamy ją na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od operatora systemu dystrybucyjnego. Dane te uwzględniają faktyczne zużycie.

Niedopłata i nadpłata


 

Niedopłata

  • Jeżeli po wystawieniu faktur rozliczeniowej okaże się, że masz na koncie niedopłatę, ureguluj zobowiązanie w terminie wskazanym na otrzymanym dokumencie.

Nadpłata

  • Jeżeli po wystawieniu faktury rozliczeniowej okaże się, że masz na koncie nadpłatę, zaksięgujemy ją automatycznie na poczet kolejnych należności za gaz.
  • Chcesz otrzymać zwrot nadpłaconych pieniędzy?
    Nic prostszego, zwróć się do nas a dokonamy przelewu na wskazany przez Ciebie numer konta.