Energie2 Sp. z o.o. - opcjonalny sprzedawca energii elektrycznej i gazu

Dane Spółki


Energie2 Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 16/7
40-032 KatowiceNIP: 9542737641
REGON: 242936671
KRS: 0000421331

Nr koncesji na dostarczanie energii elektrycznej: OEE/694/21664/W/2/2012/BT
Nr koncesji na obrót paliwami gazowymi: OPG/246/21664/W/DRG/2013/TA
Kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 1 000 000,00 PLN
Konto: ING BANK 35 1050 1214 1000 0090 3019 0228