Koordynator ds. negocjacji  • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 10 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyła wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub paliwa gazowego i nie zostanie uwzględniona przez Sprzedawcę to w terminie 14 dni Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki prowadzącego postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, co spowoduje, że energia elektryczna lub paliwo gazowe nie zostanie wstrzymane.
    Informacje o Koordynatorze do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.ure.gov.pl lub w Urzędzie Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.