Ochrona danych osobowych
 • Szanowny Kliencie, pragniemy poinformować, że:

  1) Administratorem danych osobowych jest Energie2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-110, ul. Agnieszki 5/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy (Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS: 0000421331, NIP: 9542737641, REGON: 242936671, tel. 801066633 (z telefonów stacjonarnych) lub 327220633 (z telefonów komórkowych), e-mail: rodo@energie2.pl 

  2) W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.


  3) Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie umowy lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (marketing własny).


  4) ADO wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pisząc pod adres e-mail: rodo@energie2.pl.


  5) Energie2 Sp. z o.o. przekazuje Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie takim, jak: 

  · Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne,
  · Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT,
  · Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora,
  · Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi windykacyjne,
  · Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne,
  · Podmioty wykonujące na rzecz Administratora sprzedaż usług.

  6) Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego.

  7) Państwa dane będą przetwarzane do momentu sprzeciwu co do dalszego przetwarzania (marketing własny), lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.

  8) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  9) Mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych.

  10) Mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).