Polityka prywatności
 • I. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest ENERGIE2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mający swoją siedzibę w Katowicach przy ulicy Agnieszki 5/1, wpisany do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000421331, mający NIP: 9542737641 oraz REGON: 242936671.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach regulaminu ŚUDE.
  3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  a) w celu realizacji przepisów prawa,
  b) w celu realizacji umowy,
  c) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie:
  a) 3 punkt a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem;
  b) 3 punkt b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia postanowień umowy;
  c) 3 punkt c) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo występuje świadoma zgoda użytkownika systemu.
  5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  6. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników systemu oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
  a) imion i nazwisk,
  b) adresów zamieszkania,
  c) adresów korespondencyjnych,
  d) adresów e-mail,
  e) telefonów,
  f) adresów IP.
  7. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  8. Użytkownikom systemu przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) prawo uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
  c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  9. W celu realizacji punktów ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych (kontakt w punkcie III).
  10. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika systemu z usług świadczonych przez Administratora, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  a) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
  b) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
  c) dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Administratora.
  II. Polityka dotycząca plików „cookie¨

  1. Cookies („ciasteczka¨) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  a) utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, co sprawia, że nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
  b) tworzenia statystyk oglądalności dla reklamodawców i partnerów;
  c) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
  d) uniknięcia sytuacji, kiedy temu samemu użytkownikowi wyświetlana jest wielokrotnie ta sama reklama;
  e) zabezpieczania ankiet internetowych przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
  3. Należy mieć na uwadze, że istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies¨ w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania z naszych stron internetowych.
  4. Informujemy, że korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
  5. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  a) Internet Explorer,
    -  blokowanie plików cookie
       Kliknij opcję „Narzędzia¨ i wybierz „Opcje internetowe¨
       Kliknij zakładkę „Prywatność¨ u góry okna
       Przestaw suwak do góry lub w dół, aby wskazać zasady, które mają być zastosowane do blokowania plików cookie
     - usuwanie plików cookie
        Kliknij opcję „Narzędzia" i wybierz „Opcje internetowe¨
        W zakładce „Ogólne¨, w części „Historia przeglądania¨, kliknij przycisk „Usuń¨
        W wyskakującym okienku, wybierz pole znajdujące się obok „Cookies¨
        Kliknij przycisk „Usuń¨
  b) Chrome,
  c) Safari,
  d) Firefox,
  e) Opera
  f) Urządzenia mobilne:
    - Android
    - Safari
    - Windows Phone
    - Blackberry
  III. Kontakt
  Infolinia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).
  Dane kontaktowe:
    - telefon: 801066633 (z tel. stacjonarnych) oraz 327220633 (z tel. komórkowych)
    - mail: biuro@energie2.pl
  Adres Biura Obsługi Klienta: ENERGIE2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bożogrobców 8, 41-503 Chorzów.
namePobierz plik