Reklamacje

Zanim zgłosisz reklamację, przeczytaj uważnie raz jeszcze posiadane dokumenty.

Aby zgłosić reklamację, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz temat
Usługa
Klient:
Imię Nazwisko / Nazwa firmy
Numer umowy
E-mail
Telefon
Treść reklamacji
Jeżeli masz więcej punktów poboru, wypisz je:
Załącz plik