Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o. w roku 2014 r.

LPŹródło energiiUdział [%]
1Odnawialne źródła energii, w tym: 11,78
 biomasa5,32
 geotermia0,00
 energetyka wiatrowa4,2
 energetyka słoneczna0,4
 duża energetyka wodna1,68
 mała energetyka wodna0,18
2Węgiel kamienny59,11
3Węgiel brunatny23,61
4Gaz ziemny3,2
5Energetyka jądrowa0,00
6Inne2,30
 Razem100

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o.


Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o. w 2014 r.:

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radio-aktywne
Energie2 Sp. z o.o.Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne0,667180 [Mg/MWh] 0,001606 [Mg/MWh] 0,001199 [Mg/MWh] 0,000059 [Mg/MWh] 0,00000 [Mg/MWh]