Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o. w roku 2015 r.

LPŹródło energiiUdział [%]
1Odnawialne źródła energii, w tym: biomasa, geometria, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna12,10
2Węgiel kamienny61,26
3Węgiel brunatny20,92
4Gaz ziemny2,61
5Energetyka jądrowa0,00
6Inne3,11
 Razem100

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o.


Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o. w 2015 r.:

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radio-aktywne
Energie2 Sp. z o.o.Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne0,664934 [Mg/MWh] 0,0013055 [Mg/MWh] 0,0009115 [Mg/MWh] 0,0000725 [Mg/MWh] 0,00000 [Mg/MWh]