Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o. w roku 2016

LPŹródło energiiUdział [%]
1Odnawialne źródła energii, w tym: biomasa, geometria, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna11,96
2Węgiel kamienny72,70
3Węgiel brunatny11,56
4Gaz ziemny1,89
5Gaz koksowniczy0,71
6Energetyka jądrowa0,00
7Inne1,18
 Razem100

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o.


Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o. w 2016 r.:

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radio-aktywne
Energie2 Sp. z o.o.Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne0,5883635 [Mg/MWh]0,001001 [Mg/MWh] 0,000712 [Mg/MWh] 0,000103 [Mg/MWh] 0,00000 [Mg/MWh]