Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energiielektrycznej oddziałującej na środowisko naturalne, sprzedanej przez Energie2Sp. z o.o. w roku 2017

LPŹródło energiiUdział [%]
1Odnawialne źródła energii, w tym: biomasa, geometria, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna8,33
2Węgiel kamienny66,96
3Węgiel brunatny20,17
4Gaz ziemny3,91
5Energetyka jądrowa0,00
6Inne0,63
 Razem100

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośnikówenergii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznejsprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o.


Informacjao miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energiielektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliwi innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energiielektrycznej sprzedanej przez Energie2 Sp. z o.o. w 2017 r.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radio-aktywne
Energie2 Sp. z o.o./ www.energie2.plŁącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne0,798255 [Mg/MWh]0,000923 Mg/MWh]0,000984 [Mg/MWh]0,000072 [Mg/MWh] 0,000000