Energie2 jest alternatywnym sprzedawcą energii elektrycznej i gazu ziemnego na rynku polskim, czeskim, węgierskim i chorwackim, świadczącym swoje usługi klientom indywidualnym, biznesowym, w sektorze publicznym i komunalnym.